Den Mellom Store Byen

Home / Den Mellom Store Byen

Norske Landskapsarkitekters Forening arrangerer hvert år en fagdag lokalisert forskjellige steder i landet, og i 2017, ble den holdt på Verket i Moss. I 2017 fikk vi gleden av å lage alt kommunikasjonsmateriellet til denne store konferansen.

);