Politihøyskolen til Moss

Home / Politihøyskolen til Moss

På oppdrag for Höegh Eiendom har vi visualisert og animert prosjektet “Politihøyskolen til Moss»
Når jernbaneutbyggingen står klar er det 27 minutter med tog fra Oslo S til Moss. Nå fornyes byen – og en ny identitet skapes gjennom en bydel som nå vokser frem på Verket i Moss.
I mange tiår drev Peterson cellulosefabrikk på Verket. Nå rives mange av de gamle bygningene for å gi plass til den ny bydel hvor opp mot 7000 mennesker skal bo og 3000 arbeide.
Noe av den gamle bebyggelsen beholdes og vil sette et unikt preg på området. Det er mye kultur og industrihistorie som skal tas vare på. Første byggetrinn er ferdigstilt med leiligheter og kontorbygg for offentlige og private virksomheter. Bydelen får nå nytt liv, og mer vil komme til de neste årene.
Midt inne i den nye bydelen er det regulert inn en høgskole. Arkitekter har tegnet en ny og fremtidsrettet politihøgskole som ivaretar alle kjente krav, samtidig som den er fleksibel til å kunne endres i takt med tiden. Det er god tilgang til offentlig kommunikasjon og andre bytilbud samtidig som det er nærhet til sjø og naturområder rett utenfor døren. Politistudentene vil kunne gjennomføre trening i de nye lokalene. 8 minutter unna ligger Rygge flystasjon som kan benyttes for arealkrevende og støyende operativ trening som ikke hører hjemme i et bymiljø.

);